Regler za brodski motor Ocjena: vrlo dobro 12V regleri za AC generatore - pdf dokument

Proizvodimo po narudžbi reglere za monofazne i trofazne generatore motorkotača prema vašem zahtijevu.Od 2009. godine šaljemo reglere i pouzećem (poštarina cca 40kn za HR).  Primjeri izvedbe:

alt : tablica100.htm

 =  regleri koje isporučujemo odmah, ostale u roku do 2 dana

Serijski monofazni regler za AC generator predstavlja najbolju zamjenu za diodni ispravljač. Kad se postigne potrebni napon na akumulatoru regler prekida ispravljanje ulaznog napona (paket poluvala). Kad napon padne regler opet uključi punjenje te održava minimalni napon akumulatora u 0,1V točno.


     Ova verzija reglera je otporna na mogući prenapon (do 180V) koji bi se mogao javiti zbog lošeg spoja na akumulatoru ili lošeg akumulatora te zbog odvajanja akumulatora. Serijski regler ne može zaustaviti punjenje dok ne prođe ciklus vođenja tiristora. Ako akumulator ima visoku impedanciju, doći će do povećanja napona na njemu te postoji mogućnost da se oštete druga priključena trošila. Kad govorimo o stanju akumulatora tu se misli na totalno uništen akumulator. Zbog toga, kod korištenja ovog tipa reglera, redovito kontrolirajte stanje akumulatora i klema. Ipak, prikjučenjem elektrolitskog kondenzatora većeg kapaciteta na izlazne stezaljke se može spriječiti pojava velikog naponskog skoka.

     Elektronika reglera je zaštićena od vode i vlage sa poliuretanskom masom. Kućište je spojeno na minus pola izlaza (akumulator minus). Duljina vodova od reglera do akumulatora nije presudna, ali bi bilo bolje da je regler maksimalno 2m od akumulatora. U slučaju kratkog spoja izlaza ili nepriključenja akumulatora regler neće ispravljati izmjenični napon sa generatora. Testiranja na brodu su dala perfektno održavanje napona akumulatora u granicama 0,1V. Pri tome su korišteni akumulatori sa gelom 12V/130Ah.

     Regler se može koristiti i na motor kotačima, ali tada dolazi u obzir samo 30A verzija sa reduciranim hladnjakom (prisilno hlađenje zrakom). Ipak, dimenzije takvog reglera su 88*35(25)*100mm. Povijest nastanka

     Karakteristike 140W verzije:

ulaz: 15..100VAC (do 200VAC u HV verziji)
regulirani izlazni napon akumulatora: 13,85VDC (po narudžbi), -2,2mV/°C
maksimalni kratkotrajni napon na stezaljkama akumulatora koji ne šteti regulatoru: do 50VDC
minimalni napon akumulatora za start punjenja: 6VDC
maksimalna struja: 10ADC trajno, 20ADC 5 minuta
temperatura okoline: -25..+45°C
gubitak regulatora: 0,6Ah/godini
dimenzije: 88*35*100mm  

     cijena: 315kn sa PDV, garancija 3 godine (ne pokriva greške nastale zbog utjecaja vlage)
     Dajemo popust na veću količinu i daljnju prodaju.


primjer izvedbe sa hladnjakom 100*50*50mm i konektorom

13,7V-1F-10A-C/2 regler
regler.sper.hr
Opcije:

izvedba sa konektorom
izvedba sa nerastavljivom stezaljkom
regulacioni napon 13,7 / 14.3 / 14.7V prema narudžbi
sa većim hladnjakom može se povećati struja punjenja do 20A
sa jačim elementima i većim hladnjakom za sve ostale struje (npr. 40A)
trofazna izvedba
LED indikacija punjenja na regleru ili na žicama
itd.


Niste sigurni da je to regler za Vas?

Pročitajte detaljniji promotivni tekst:  Kupite moj regler 12V i riješite problem sa punjenjem akumulatora!


     Primjer zadnje izvedbe sa izvedenim kablom u B kućištu (88*100*35mm).

14V monofazni regler 10A za vanbrodski motor
14V-1F-10A-B
regler.sper.hr