Paralelni  monofazni regler za motocikl Ocjena: vrlo dobro 12V regleri za AC generatore - pdf dokument

Proizvodimo po narudžbi reglere za monofazne i trofazne generatore motorkotača i radnih strojeva prema vašem zahtijevu.Od 2009. godine šaljemo reglere i pouzećem (poštarina cca 40kn za HR).  Primjeri izvedbe serijskih reglera:

alt : tablica100.htm

alt : tablica200.htm
alt : tablica_sp.htm
alt : tablica_mix.htm
 =  regleri koje isporučujemo odmah, ostale u roku do 2 dana

Serijski monofazni regler za AC generator predstavlja najbolju zamjenu za diodni ispravljač. Kad se postigne potrebni napon na akumulatoru regler prekida ispravljanje ulaznog napona (paket poluvala). Kad napon padne regler opet uključi punjenje te održava minimalni napon akumulatora u 0,1V točno.


     Premda je serijski regler bolji izbor na motociklima i skuterima, u slučaju kada je na generator osim reglera spojen još neki dio električne opreme (npr. špula od čoka) mora se koristiti paralelni regler. Upotrebljena elektronika je preuzeta od serijskog reglera uz  promjenu polariteta komparatora napona i konfiguracije tiristora i dioda. Regler (14V-1FP-15A-A-K) je konstruiran kao zamjena za originalni regler za skuter GELLY JL150T.  Konektor i žice su premješteni sa starog neispravnog reglera. Regler koristi 2 žice za AC ulaz, plus, minus i napon sa kontakta.

     Elektronika reglera je zaštićena od vode i vlage sa poliuretanskom masom. Kućište je spojeno na minus pola izlaza (akumulator minus).


     Karakteristike 210W verzije:

ulaz: 15.. 100VAC
regulirani izlazni napon akumulatora: 14,55VDC , +2,5mV/°C
maksimalni kratkotrajni napon na stezaljkama akumulatora koji ne šteti regulatoru: do 50VDC
maksimalna struja: 10ADC trajno, 15ADC (v=5m/s)
temperatura okoline: -25..+45°C
gubitak regulatora: 0,6Ah/godini
dimenzije: 100*25*100mm  

     cijena: 365kn sa PDV-om

     Uputa za ugradnju i održavanje

     Dajemo popust na veću količinu i daljnju prodaju.


Regler 14V-1FP-15A-A - regler.sper.hr
Gelly JL150T
Opcije izvedbe:

30A monofazna verzija
30A trofazna verzija u AX kućištu - 465kn
7VDC
veći hladnjak


Niste sigurni da je to regler za Vas?

Pročitajte detaljniji promotivni tekst:  Kupite moj regler 12V i riješite problem sa punjenjem akumulatora!