Regler za motorkotače 12V serijski Ocjena: vrlo dobro 12V regleri za AC generatore - pdf dokument

Proizvodimo po narudžbi reglere za monofazne i trofazne brodske generatore prema vašem zahtijevu. Od 2009. godine šaljemo reglere i pouzećem (poštarina cca 40-70kn za HR).  Primjeri izvedbe:

alt : tablica100.htm
alt : tablica200.htm
alt : tablica_sp.htm
 =  regleri koje isporučujemo odmah, ostale u roku do 2 dana
     Serijski trofazni regler za AC generator ima karakteristike smanjenja opterećenja generatora i reglera sa nepotrebnim gubicima. Zagrijavanje reglera i namotaja generatora proporcionalno je potrošnji.


     Ova verzija reglera je otporna na mogući prenapon koji bi se mogao javiti zbog lošeg spoja na akumulatoru ili lošeg akumulatora te zbog odvajanja akumulatora. Serijski regler ne može zaustaviti punjenje dok ne prođe ciklus vođenja tiristora. Ako akumulator ima visoku impedanciju, doći će do povećanja napona na njemu te postoji mogućnost da se oštete druga priključena trošila. Zbog toga kod korištenja ovog tipa reglera redovito kontrolirajte stanje akumulatora. Naš regler je napravljen od diskretnih komponenti i na većem hladnjaku te je moguće da neće moći zamijeniti originalni regler ako nema dovoljno mjesta. Međutim, zbog kvalitetnijeg hlađenja i serijske regulacije vjerojatnost otkazivanja je barem 10 puta manja. Svaki regler je izrađen tako da može kratkotrajno raditi i na 150% struje. Tj. elementi reglera su 50% strujno jači od potrebnih vrijednosti. Time je osiguran skoro vječan rad sklopa kojeg može uništiti samo pregrijavanje strujom većom od nominalne. Regler može izdržati i pogrešno spajanje stezaljki akumulatora, ali se tada ne smije pojaviti napon sa generatora (bez pokretanja motora).  Kratki spoj na izlazu reglera neće oštetiti regler, ali može uništiti vodove i akumulator. Također regler može izdržati bez problema 100VAC izmjeničnog napona. Viši ulazni napon neće oštetiti regler koji je priključen na akumulator jer će prenaponska zaštita aktivirati tiristore i uključiti punjenje akumulatora. Time će se zaštiti regler. Ipak, ako takvo stanje potraje duže vrijeme, može prepuniti akumulator (previsok napon na akumulatoru) i izazvati oštećenje akumulatora. Zbog toga preporučamo da prije ugradnje provjerite ulazni napon sa reglera. Testiranje mora biti obavljeno do maksimalnog broja okretaja motora i ni u kojem momentu izlazni napon generatora ne smije prijeći 100VAC. I najvažnije: Regler nikad nemojte koristiti bez priključenog akumulatora !!!. Ovaj regler  nije AC/DC pretvarač već precizno kontrolirani punovalni ispravljač. Po našem mišljenju izvedba spada u skoro idealni AC regler. Nije idealan jer je limitiran maksimalnim ulaznim naponom, maksimalnom strujom i  sitnom strujom koju troši za regulaciju. Regler se spaja direktno na akumulator i zanemarivo prazni akumulator (68uA). Struja za okidanje tiristira se uzima iz generatora te također dodatno ne prazni akumulator.

     Elektronika reglera je zaštićena od vode i vlage zbog visokoomskih krugova. I najmanja količina kondenzirane vlage može promjeniti rad reglera.


    Ako imate loša iskustva sa originalnim reglerom, a imate mjesta za ugradnju našeg reglera onda vam je najbolja odluka ugradnja našeg robusnog serijskog reglera. Do sada nije bilo kvarova. Bitno je da prilikom narudžbe točno definirate maksimalnu izlaznu struju tj. snagu generatora te potrebni izlazni napon.

     karakteristike 210W verzije:

ulazni napon: 15..100VAC / 3 faze (do 200VAC u HV verziji)
izlazni napon: 13.7 / 14.0 / 14.7 po narudžbi  (tipično 14V)
točnost održavanja napona: 0,1V         -3mV/°C
minimalni napon akumulatora za start punjenja: 6VDC
maksimalni kratkotrajni napon na stezaljkama akumulatora koji ne šteti regulatoru: do 50VDC
maksimalna trajna struja:  15A (pri struji zraka od minimalno 3m/sec)
temperatura okoline: -25..+45°C
gubitak regulatora: 0,6Ah/godini  (tj. zanemarivo malo)
izvodi: vodiči ili konektor
dimenzije: 88*100*35mm

Regler 14V-3F-15A-C
Primjer ranije realizacije    Regler 3F, 14V za motorkotač, 15A

Cijena gotovog sklopa sa hladnjakom i zalivenom elektronikom za 15A: 355kn, garancija 3 godine.

Isporuka odmah

Opcije izvedbe:

monofazni ulaz
struja 30A
regulacija napona prema prosječnom izlaznom naponu (standardno je održavanje minimalnog napona akumulatora)
dodatna termička zaštita koja isključuje regler kada je pregrijan
LED indikator punjenja na regleru ili na žicama
sve po narudžbi

Postoji razlika između brodskih reglera i reglera  za motocikl . Oni moraju biti većih dimenzija za istu struju jer nemaju mogućnost prisilnog hlađenja. Stoga, nemojte slučajno koristiti regler za motor kotač za regulaciju punjenja kod brodskog motora.

 
     Cijena za 30A verziju je bila: 555kn sa PDV (dimenzijski je veći - 100*50*150mm i sa izvučenim vodovima). Dolje je primjer 30A verzije za motocikl (instalacija na mjestu sa propuhom). Svi elementi su za 50A. Sklop je strujno slabiji zbog manje veličine hladnjaka. Tj. regler može ispravljati i do 50A, ali vam ne možemo garantirati trajnost. Aktualne (niže) cijene reglera su u gornjoj tablici.

14V-1F-15A-_ regler14V-3FHV-30A-B regler
www.regler.sper.hr
Aprilia Pegaso 650
Aprilia Pegaso 125
Regler 14V-1F-10A-B-LI
regler.sper.hr

Modeli motocikala i vanbrodskih motora koji uspješno koriste naš regler:
Acces Apollo 300  quad    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Acces 400 quad                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Acces 450  quad               (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Adly 280                            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Adly 280 AU                       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Adly 300XS  quad              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#7
Adly 320AU  quad              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#8
Adly 500 quad                    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Agon 750 quad                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Agregat za struju              (regler 14V-1F-15A-B)#2,  (regler 14V-1F-10A-B)#7; (regler 14VHV+1F-10A-B); (regler 14V-1FHV-30A-B)
Aprilia 500                         (regler 14V-3FHV-30A-B)#2
Aprilia 1000                       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Atlantic 500           (regler 14V-3FHV-30A-B  - zamjena za Ducati energia 434 40 6001) #4
Aprilia Caponord 900       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Caponord ETV1000      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX  - ugradnja ispod sjedala !)#25
Aprilia Caponord ETV1000  2005.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Futura 1000           (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Aprilia Leonardo 150        (regler 14V-3FP-15A-AX po narudžbi)#2
Aprilia Mile 1000 2002.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Mile 1000 2004.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia RS50                       (regler 14V-1F-10A-B) - potrebna izmjena instalacije zbog prebacivanja svjetala na DC napon
Aprilia RS128 red rose     (regler 14V-1F-20A-A)
Aprilia RVS1000R              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia RVS1000R  2005.  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia 125 Pegaso 1993. (regler 14V-1F-15A-A -  održava 14V na akumulatoru što ni ispravni originalni regler ne može) #3
Aprilia 125 Tuareg            (regler 14V-1F-15A-A)#3 - fali NPN lamp out!
Aprilia 125 Tuareg            (regler 14V-1F-20A-A-LO) - NPN lamp out!
Aprilia Tuareg 350  1986.  (regler 14V-1+1FHV-30A-LO+K po narudžbi + izmjena spoja na generatoru!)
Aprilia Scarabeo 250        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Scarabeo 250ie     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Scarabeo 500        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Sportcity 250        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#5
Aprilia Sportcity 250IE        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Aprilia Pegaso 600    1990.    (regler 14V-3F-15A-B)#2
Aprilia Pegaso 650            (regler 14V-3F-15A-B) #18;  (regler 14V-3F-15A-A), (regler 14V-3FHV-30-B)
Aprilia Pegaso 650   2001.    (regler 14V-3F-15A-B)#2
Aprilia Pegaso 650  inj     (regler 14V-3F-15A-B)
Aprilia Pegaso 650  2002. inj     (regler 14V-3F-15A-A)#4
Aprilia Pegaso 650  cube 2000.    (regler 14V-3F-15A-B)
Aprilia Pegaso 650  cube    (regler 14V-3F-15A-A)
Aprilia Tuono 1000              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
BMW F650                         (regler 14V-3F-15A-A)#2
BMW F650 1993.               (regler 14V-3F-15A-A)#2
BMW F650 1996.               (regler 14V-3F-15A-A)#5
BMW GS650F                     (regler 14V-3F-15A-A)
Bombardioer DS650 Baja quad         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Brix radni stroj  za ravnanje betona              (regler 14V-3F-15A-B)
Brodski generator             (regler 14V-1F-15A-B),   (regler 14V-1F-20A-C-LD)
Brodski generator Bukh 8ks  (regler 14V-1+1FHV-15A-B-LO)
Brodski generator Bukh 10ks  (regler 14V-1+1FHV-15A-B-LI)
Buell Firebolt XB12R          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Cagiva 350ccm / generator 160W/50VAC  (regler 14V-3F-15A-B) - instalacija treba biti izmjenjena ako su svjetla na AC naponu
Cagiva 350 Elefant            (regler 14V-1+1FHV-30A-B-LO-K)
Cagiva 650 Elefant            (regler 14V-1+1FHV-30A-B-LO-K)
Cagiva 900IE Elefant  1990.        (regler 14V-1FHV-30A-B)#2
Cagiva Mito 125                (regler 14V-1F-15A-B) - potrebna izmjena na žicama spojenim na starter box (extra sklop)
Can-am DSX650                 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Chrysler 45                         (regler 13.7V-1F-10A-B vanbrodski)
CF MOTO 150                     (regler 14V-3FHV-30A-B)
CF MOTO 150                     (regler 14V-3F-15A-B)#2
CF MOTO sharm 150          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
CF MOTO Esharm 150         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K), (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
CF MOTO Esharm 150E      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
CF MOTO Esharm 150EFI   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
CF MOTO 250                      (regler 14V-3FHV-30A-B)
CF MOTO 250 1998            (regler 14V-3FHV-30A-B)
CF MOTO 500  kineski quad  (regler 14V-3FHV-30A-B)
CF MOTO 500A  kineski quad  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Ducati 500 GTL 1975.     (regler 14V-1+1FHV-30A-B-LO)
Ducati 750                       (regler 14V-1+1FHV-30A-B-LO-K)
Ducati Monster 520         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Ducati Monster 600          (regler 14V-1FHV-30A-B-LO sa izlazom za lampicu po narudžbi)#2; (regler 14V-3FHV-30A-B)
Ducati Monster 696 2008.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Ducati ST2                         (regler 14V-1FHV-30A-B)#4, (regler 14V-1FHV-30A-B-LO)
Evinrude 35 3T 1990-2001 (regler 14V-1F-30A-B vanbrodski)
Gelly skuter JL150T          (regler 14V-1FP-15A-A paralelni regler po narudžbi!)#3
Gelly skuter 50ccm          (regler 14V-1FP-15A-A paralelni regler po narudžbi!)
Gilera GP800             (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Gilera RX125             (regler 14V-1+1FHV-15A-A)
Gilera 250 skuter     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Gilera 250IE skuter     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Gilera 500 skuter     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Gilera Nexus 500 skuter     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
Harley Davison Glide    (regler 14V-3FHV-30A-B)
Harley V-Rod 1250     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Hatz dizel brodski    (regler 14V-1+1FU-15A-B - predviđen za dvostruko poluvalno ili punovalno)    
Hatz                            (regler 14V-1FHV-30A-B-LO-K)#2
Hatz kompresor (agregat)    (regler 14V-1FHV-30A-B-K+LO lampica spojena drugim krajem na masu)
Hath 2G40H valjak      (regler 14V-1F-30A-B)
Hisun 350                  (regler 14V-3F-15A-B)
Hisun ATV350 quad   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda 125                 (regler 14V-3F-15A-B)
Honda skuter ...       (regler 14V-3F-15A-A)
Honda agregat        (regler 14V-1F-10A-B)
Honda Black Widov 750   (regler 14V-3F-15A-A)
Honda CB400 N  1979  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CB500             (regler 14V-3F-15A-B)?
Honda CB500FT           (regler 14V-3F-15A-B)
Honda CB500S             (regler 14V-3F-15A-B)
Honda CB500   1997  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda CB600        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CB750F         (14V-3FA-30A-AX-K-LI alternatorski regler sa diodama po narudžbi - radimo ali bez garancije)
Honda CB900             (14V-3FA-30A-AX-K-LI alternatorski regler sa diodama po narudžbi - radimo ali bez garancije)
Honda CBF600        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBF600F        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBF1000A       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBF1000 ST(FA) 2010   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR600  1996.       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Honda CBR600F 1996.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda CBR600F 1998.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX, orginalni regler ima konektor na sebi)#5
Honda CBR600F 2000.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda CBR600F 2002.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda CBR600FR  1991.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR600 RR        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda CBR F600          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR900  RR 2003  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX) #4
Honda CBR900  RR 1996   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Honda CBR900  RR 1997   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Honda CBR900   1997   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR900   1998   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR900   2003   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR900              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda CBR919   1999.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR919   RR 1999.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR929                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR954  2003         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR1000 2005.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda CBR1000RR      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda CBR1100          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)
Honda CBR1100XX      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda Goldwing 1100   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda GS500          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda GSXR600  2001.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda Hornet 600    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3 generator sa magnetima
Honda Hornet 600F  1998.  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda Hornet PC34 2000. (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda NSR 125R       (regler 14V-3F-15A-B)
Honda NX400             (regler 14V-3F-15A-B)#3
Honda Shadow 570 RC44 1997.     (regler 14V-3FHV-30A-B)
Honda Shadow 600          (regler 14V-3FHV-30A-B)
Honda Shadow 750          (regler 14V-3F-15A-B) #4
Honda Shadow 750 ACE         (regler 14V-3F-15A-B)
Honda Shadow 750  2000.     (regler 14V-3F-15A-B)
Honda Shadow VT750 C2 ACE   (regler 14V-3F-15A-B)
Honda Shadow VT750 C   (regler 14V-3F-30A-B)
Honda Transalp XL600    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Honda Transalp 650    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda Varadero XL1000     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Honda Varadero XL1100 1999.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda Varadero XLV1100 1999.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda VFR250                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda VFR750                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX) #6
Honda VFR750F                  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda VFR800                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#13
Honda VFR800  2003.       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda VFR800  2006.       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda VT750                     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda VT750 Black Widow   (regler 14V-15A-A)
Honda VT750 shadow 1997. (regler 14V-3F-15A-A)#2
Honda VT750 shadow        (regler 14V-3F-15A-A)
Honda VT750 RC44 1997. (regler 14V-3FHV-30A-B)
Honda VTR1000FW 1998.  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Honda XL125                       (regler 7VAC+7V-10A-A + staviti žarulje prave snage!!)     
Honda XL600                       (regler 14V-3F-15A-A)
Honda XR125                       (regler 14V-3F-15A-A)
Honda XRV750 Africa Twin    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#12
Honda 6KS vanbrodski       (regler 14V-1F-10A-B)
Honda 86KS vanbrodski    (regler 14V-3FHV-30A-A 100°C)
Husaberg FE04 2004. 450ccm   (regler 12VAC+1FG-15A-AX)
Husqvarna SM570R           (regler 14VAC-1F-15A-A po narudžbi)
Hyosung 250                 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Hyosung Comet 650     (regler 14V-3F-15A-B)
Hyosung Comet GT650   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Hyosung GT650R    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Hyosung HV650            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Hyosung Aquila 125     (regler 14V-3F-15A-B)
Hyosung Aquila 250     (regler 14V-3F-15A-B)#6
Hyosung Aquila GV650     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#9- potrebno spojiti direktno na akumulator preko 30A osigurača!
Hyosung Aquila GV650FI  2008.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Hyosung GT250          (regler 14V-3F-15A-B)! regler nije za visoke okretaje!
Hyosung GV250          (regler 14V-3F-15A-B)
Hyosung RX125          (regler 14V-3F-15A-B)
Hyosung Aquila GV250     (regler 14V-3F-15A-B)#5
Johnson vanbrodski       (regler 14V-1FHV-30A-B)
Johnson 25KS 2T vanbrodski       (regler 14V-3F-15A-B)
Kawasaki 454 LTD        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki GPZ 500S      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki GPZ 500S   2002.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki GPZ 650       (regler 14V-3FHVSP-30A-AX - teška ugradnja!)  
Kawasaki KLE 500 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX) #15; (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)#45
Kawasaki KLE 500 twin   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)
Kawasaki KLR 650 1988. (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)
Kawasaki VN900    (regler 14V-3F-15A-A)#2
Kawasaki VN1500    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki Z750      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX-K)
Kawasaki ZX6R     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki ZX10 ninja    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki ZX10R 2008.    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kawasaki 750      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kymco Zing 125     (regler 14V-1F-15A-B)#6, (regler 14V-1F-15A-A)#1
Kimco Zing 250      (regler 14V-1FP-15A-A)
Kymco 250 skuter (regler 14V-3F-15A-B)#2
Kymco Venox 250  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kymco MXU 250 quad (regler 14V-3F-15A-B)#3
Kymco 300 downtow   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kymco 500 skuter  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kineski motocikl 150ccm; 6000rpm (regler 14V-1F-15A-A)
Kineski quad 280ccm   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Kineski quad           (regler 14V-3F-15A-B)      
Kineska Vespa         (14VAC-1F-15A-A po narudžbi)   
Kineski alternator JF2314 (regler za pobudu 28V-P-PNP2A-B-LO sa izlazom za lampicu po narudžbi)
Kosilica sa Bridge motorom  (regler 1FG-15A-B)
KTM 450                 (regler 14V-3F-15A-B)
KTM STM990  2009.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
KTM 990                    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Laverda 500/1987. (regler 14V-1FHV-30A-B-LO-K sa izlazom za lampicu po narudžbi)#3
Linhai 520 twin        (regler 14V-3F-15A-B)
Lombardini 6LD360 motokultivator (regler 14V-1F-10A-B)
Lombardini 2Cyl radni stroj vibrator  (regler 14V-1F-15A-B)
Mariner 25KS 1989.  (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Malaguti Madison    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Malaguti Madison   RS250 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Malaguti Madison   400 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Mercury vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
Mercury 4KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B); (regler 14V-1FHV-10A-B)
Mercury 9,9KS 2T vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
Mercury 15KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
Mercury 20KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B); (regler 14V-1FHV+10A-B)
Mercury 25KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
Mercury 30KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
Mercury 40KS vanbrodski (regler 14V-1F-10A-B)
Mercury 90KS 4T vanbrodski     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
MF radni stroj - kompresor sa generatorom (regler 14V-1FHV-30A-B)
Moto Guzzi California 1000  1997. (regler 14V-1FHV-30A-B-LO sa izlazom za lampicu po narudžbi)#3
Moto Guzzi California 1000 EV 1998. (regler 14V-1FHV-30A-B-LO sa izlazom za lampicu po narudžbi)#2
Moto Guzzi                               (regler 14V-1FHV-30A-B-LO-K)
Moto Guzzi Breva 750    (regler 14V-1FHV-30A-B-K)
Neuson 1402RD mini bager    (regler 14V-1F-15A-B-LO sa PNP izlazom za lampicu po narudžbi)
Peugeot Jet Force 50ccm   (regler 14V-3F-15A-B) #2
Peugeot Jet Force 125        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Peugeot Geopolis 250 IE (Quasar 250 IE)  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Piaggio X7 250IE                             (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Piaggio X8 150 (skuter)                 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Piaggio X8 250IE (skuter) 2006.  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#7
Piaggio X8 400 (skuter)  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Piaggio X9 180 (skuter)  1991.  (regler 14V-3F-15A-B)
Piaggio X9 250 (skuter)   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Piaggio X9 500 (skuter)   (regler 14V-3FHV-30A-B)#2
Piaggio Beverly 250  (skuter)    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)!#8
Piaggio Beverly 250ie  (skuter)    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#9
Piaggio Beverly 400  (skuter)    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)!#4
Piaggio Beverly 400ie  (skuter)    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Piaggio Beverly 500  (skuter)    (regler 14V-3FHV-30A-B)#2; (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#17!
Piaggio EVO300  (skuter)           (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Piaggio Sportcity 250ie        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Piaggio XEVO400                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Polaris 450                 (regler 14V-1F-15A-B)
Polaris 500                 (regler 14V-1FHV-30A-B);  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Polaris Sportsman 570                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#8
Polaris Sportsman 850                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
Polaris 900                              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Polaris Scrambler XP1000     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Shibaura P185F minibager  (regler 14V-1F-15A-B-K-LO+ po narudžbi = zamjena za Denko RS5101)
SMC Jumbo 301 quad        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Spy Racing F1 350 quad    (regler 14V-3FHV-30A-B)
Stritrace 450 quad   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Suzuki DF6 6KS         (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Suzuki 9.9                 (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Suzuki 15ks               (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
Suzuki 25ks               (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski; regler 14V-1FHV-10A-A 100°C vanbrodski)
Suzuki FOR 50KS       (regler 14V-1F-15A-A vanbrodski)
Suzuki Burgman 250    (regler 14V-3F-15A-A)#5
Suzuki Burgman 400    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#4
Suzuki Burgman 650    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki DL650 V Strom   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Suzuki 650 V Strom    2010.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki DL1000 V Strom   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Suzuki DR250 1982.         (regler 14V-3F-15A-B)
Suzuki DR600                (regler 14V-3F-15A-B)
Suzuki DR600S 1985.        (regler 14V-3F-15A-B)
Suzuki DRZ400             (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GS500E              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GS750 1988.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GS8550E 1983.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSF400 Bandit  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSX250E 1983.     (regler 14V-3F-15A-B)
Suzuki GSX550ES          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSX900 +            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSX1100 ES (/EF) 1983..1985   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSXR600 2005. K5     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSXR600 2006.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Suzuki GSXR600 2008.     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSXR600               (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Suzuki GSXR600 K4 2004.          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GRSR600 K4      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSXR600 SRAD        (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)9
Suzuki GSR650              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSXR750              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#5
Suzuki GSXR750  1998.            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSXR750  EF            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki GSXR1000                    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki Intruder 750                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki Intruder 1400 1999.   (regler 14V-3FHV-30A-B)#2
Suzuki Intruder 1400 1990.   (regler 14V-3FHV-30A-B)#3
Suzuki Intruder 1400    (regler 14V-3F-15A-A);  (regler 14V-3FHV-30A-A 100°C)
Suzuki Intruder 1400    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki Intruder VL1500    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki Intruder V1800   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki K7                     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki LTZ450  quad    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Suzuki Marauder VZ800    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Suzuki SV650                (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Suzuki Vstrom 1000     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki Vstrom DL1000     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Suzuki VN800                    (regler 14V-3F-15A-A)
Suzuki VS700 Intruder   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Suzuki VS800 Intruder   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Suzuki VS1400 Intruder   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Suzuki VS1400 Intruder  1994.  (regler 14V-3FHV-30A-B)
Sym HD200 skuter  (regler 14V-1F-15A-B; čok koji  bio je spojen na generator je isključen)
Sym Husky 150ccm  (regler 14V-1F-15A-B)
Takeuchi TB12 mini bager (regler 14V-1F-15A-B-LO sa izlazom za lampicu po narudžbi)
Tasso mini auto   (regler 14V-3F-30A-B-K-LO po narudžbi)
TGB Access Apollo 250 (quad)  (14V-3FHVSP-30A-AX)
TGB Access Apollo 300 (quad) (regler 14V-3F-15A-B) #4
TGB Blade 250 (quad)  (regler 14V-3FHV-30A-B), (14V-3FHVSP-30A-AX)#7
TGB Blade 425 (quad)  (regler 14V-3FHV-30A-B-LO)#3, (14V-3FHVSP-30A-AX)#7
TGB Blade 525 (quad)  (regler 14V-3FHV-30A-B-LO)#3, (14V-3FHVSP-30A-AX)#4
TGB X-Motion  250 (skuter)  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#10
Tohatsu M40c                    (regler 13.7V-1F-10A-B vanbrodski), (regler 14V-1F-10A-B)
Tohatsu 9.9KS dvotaktni  (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#3
Tohatsu 9.9KS dvotaktni  (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
Tohatsu 9.9D2                (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Tohatsu 15KS 2 takta    (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
Tohatsu 18KS                 (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
Tohatsu 25KS 2 takta    (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
Tohatsu 30ks 2 takta     (regler 14V-1F-15A-A vanbrodski), (regler 14V-1FHV+10A-A vanbrodski)
Tohatsu 30KS                  (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#2
Tohatsu 30KS                  (regler 14V-1FHV-10A-B)
Tohatsu 40KS                   (regler 14V-1FHV+15A-A), (regler 14V-1FHV-10A-B)
Tohatsu 40KS                   (regler 14V-1F-10A-A vanbrodski)
Tohatsu 45KS                   (regler 14V-1F-10A-A  100°C vanbrodski)
Tohatsu 45KS                   (regler 14V-1F-10A-B  100°C vanbrodski)
Tomo Vinković                 (regler 14V-1+1F-15A-B) (bez kontakt ulaza i izlaza za lampicu!)
Tomo Vinković                 (regler 14V-1+1F-30A-B-LO - izlaza za lampicu, nema kontakt ulaza!)#2
Tomo Vinković                 (regler 14V-1+1F-30A-B-LO-K - izlaza za lampicu)
Tomo Vinković                 (regler 14V-1F-20A-B-LI)
Tomos                             (regler 7V-1F-10A-A)
Tomos                             (regler 14V-1FG-15A-A po narudžbi)
Tomos                             (regler 14V-1F-10A-A 50W generator/50V kod 5000 rpm vanbrodski)
Tomos 4.8                      (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #3
Tomos 10                        (regler 14V-1F-10A-B 75W vanbrodski)#4
Tomos 18                        (regler 14V-1F-10A-A 50W vanbrodski)#10
Tremix valjak            (regler 14V-1F-10A-B)
Triump Deitona 675     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Triump speed triple 955i  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Triumph spider 1050   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Valjak                            (regler 14V-1F-20A-B); (regler 14V-1F-30A-B)#2
Vespa PX200                 (regler 12VAC+1FG-15A-AX kombinirani AC+DC regler po narudžbi)
Yamaha 125ccm             (regler 14V-3F-15A-A)
Yamaha 5ks 2takta        (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#2
Yamaha 6KS                    (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Yamaha 8KS                    (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #3
Yamaha 8KS 2T 1987.     (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
Yamaha 9,9KS                    (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #3
Yamaha 9,9KS 4T 1995.   (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Yamaha 15KS  SEAL          (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #2
Yamaha 15KS 4T               (regler 14V-1F-15A-A vanbrodski)
Yamaha 20KS                     regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)
Yamaha 20KS 4T               (regler 14V-1FHV+10A-B vanbrodski)#2
Yamaha 25KS                     (regler 14V-1F-10A-A 100°C vanbrodski)
Yamaha 25KS                     (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski) #6
Yamaha 25KS  4T 2006.            (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Yamaha 25KS  4T 2010.            (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#4
Yamaha 30KS                     (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Yamaha 40KS                    (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Yamaha 40KS BED F40      (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Yamaha 50KS               (regler 14V-3FHVSP-30A-AX  vanbrodski)
Yamaha 60KS                     (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)
Yamaha 90KS                     (regler 14V-1F-15A-B vanbrodski)
Yamaha F20BMHS 4T      (regler 14V-1FHV-10A-A 100°C vanbrodski)
Yamaha F8CMHL        (regler 14V-1F-10A-B vanbrodski)#3
Yamaha F100              (regler 14V-3FHV-30A-A vanbrodski)#4
Yamaha F100              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX  vanbrodski)
Yamaha 100KS            (regler 14V-3FHVSP-30A-AX 100°C vanbrodski)#2
Yamaha FZR600          (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Yamaha FZR600   1991.         (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Yamaha grizli 300 quad     (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Yamaha HVR1100              (regler 14V-3F-15A-B)
Yamaha MT03 660ccm      (regler 14V-3F-15A-A)
Yamaha R6                  (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Yamaha RS250                  (regler 14V-1F-15A-A); (regler 14V-1F-15A-B)
Yamaha SR250                  (regler 14V-1F-10A-A  100°C)
Yamaha Virago 125ccm    (regler 14V-3F-15A-B)#2
Yamaha Virago 250ccm    (regler 14V-3F-15A-B) #9; (14V-3F-15A-A) #5
Yamaha Virago XV250       (regler 14V-3F-15A-A-K)
Yamaha Virago XV535       (regler 14V-3F-15A-A)#13;  (14V-3F-15A-B)#3
Yamaha Virago XV535  1988.   (regler 14V-3F-15A-B), (regler 14V-3F-15A-A)
Yamaha Virago 750ccm    (regler 14V-3F-15A-B) #9; (14V-3FHV-30A-B)
Yamaha Virago 1000ccm  1985.   (regler 14V-3F-15A-A)
Yamaha Virago 800/1000ccm  1995.   (regler 14V-3F-15A-B)
Yamaha Virago 920ccm        (regler 14V-3F-15A-A)
Yamaha Virago 1100ccm      (regler 14V-3F-15A-B)#3
Yamaha Super Tenere 750    (regler 14V-3F-15A-B); (regler 14V-3F-15A-A)  
Yamaha Tenere XTZ660    (regler 14V-3F-15A-B) #2
Yamaha Tenere XTZ660Z  1996.g   (regler 14V-3F-15A-B)
Yamaha Tenere XTZ750    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX) - uzet radi kvalitete i garancije
Yamaha TDM 850 3VD 1993.   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Yamaha TDM 850              (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Yamaha TT600                  (regler 14V-3F-15A-A)
Yamaha XT550                  (regler 14V-1FHV-30A-B)
Yamaha XT600E 1993.             (regler 14V-3F-15A-B)#2
Yamaha XT660X                     (regler 14V-3F-15A-B)
Yamaha XTZ750                 (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Yamaha XVS125 drag star      (regler 14V-3F-15A-A)
Yamaha XVS125 drag star      (regler 14V-3F-15A-B) #4
Yamaha XVS250 drag star      (regler 14V-3F-15A-B)#5; (regler 14V-3F-15A-A)#2
Yamaha XVS250 drag star   2001.   (regler 14V-3F-15A-B)
Yamaha XVS250 drag star   2003.   (regler 14V-3F-15A-B)
Yamaha XVS650 drag star      (regler 14V-3F-15A-B)#2, (regler 14V-3F-15A-A)#2, (regler 14V-3FHV-30A-B)
Yamaha XVS1100 drag star    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX obavezno)#7
Yamaha YFM350R raptor quad    (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#2
Yamaha YZFR1                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#5
Yamaha YZFR1   2009.      (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)
Yamaha YZFR6                   (regler 14V-3FHVSP-30A-AX)#3
Yamaguchi radni stroj      (regler 14V-1F-15A-A)
Yanmar B15 mini bager    (regler 14V-1FHV-30A-B-LO sa PNP izlazom za lampicu po narudžbi)
Yanmar B37 mini bager    (regler 14V-1F-15A-B-K)
Yanmar F14 traktror         (regler 14V-1F-20-B)
Yanmar 3T72L-TBS           (regler 14V-1F-15A-B-LO+ sa PNP izlazom za lampicu po narudžbi)
Yanmar 3TNE68                   (regler 14V-1F-15A-B-LO+ sa PNP izlazom za lampicu po narudžbi)
Yanmar ... regler RS1106   (regler 14V-1F-15A-A)
Yanmar                                (regler 14V-1F-15A-B-LO+K sa PNP izlazom za lampicu po narudžbi)
Yanmar                                (regler 14V-1F-15A-B)#2   
Yanmar 1101 ... regler RS2130  (regler 14V-1P-15A-A) za generator GP2108
Yanmar YM1802D               (regler 14V-1F-15A-B-LO+K sa PNP izlazom za lampicu po narudžbi)
Zohgyu Future 125 skuter (regler 14V-1F-30A-B)
Zongshen H2O 250             (regler 14V-3F-15A-B)
itd.
      #n= broj primjena na isti tip motocikla

Ako imate motocikl koji nije na spisku, koristite naš algoritam za pronalaženje odgovarajućeg reglera.

Niste sigurni da je to regler za Vas?

Pročitajte detaljniji promotivni tekst:  Kupite moj regler 12V i riješite problem sa punjenjem akumulatora!

Naš partner za ugradnju reglera će Vam pomoći u savijetu i popravku kompletne instalacije za punjenje akumulatora na motociklu.


Povijest nastanka - od ideje do realizacije 

Upotreba paralelnih reglera nosila je sa sobom problem konstantnog grijanja bio akumulator pun ili prazan. Namotaji generatora također rade u maksimalnom toplinskom opterećenju. Zbog toga su kvarovi paralelnih regler i generatorskih namotaja postali pravilo i samo je pitanje vremena kada će napajanje strujom otkazati.

U nastojanju da izbjegnemo nepotrebno opterećivanje generatora i reglera u paralelnoj konfiguraciji razvili smo 2002. godine, na bazi vlastitog znanja, serijski tiristorski regler za monofazne i trofazne generatore. Dobro osmišljen spoj tiristora, dioda i relativno malog broja elemenata za regulaciju rezultirao je kvalitetnim i pouzdanim reglerom. Isprva, osmišljen kao serijsko paralelni, regler je evoluirao u isključivo serijski. Nekoliko godina kasnije, skoro zaboravljen projekt, isplivao je kao idealno rješenje za regulator punjenja na brodu. Prijatelj je imao AC generator na  brodskom motoru i imao je problema sa punjenjem akumulatora. Točnije, akumulator je dobivao previsok napon, što za gel verziju znači put u uništenje i veliki trošak.

Sezonsko testiranje na brodu se pokazalo odličnim i projekt je iz ideje testiranjem prešao u provjerenu verziju. Kao predhodnik ovoj verziji serijskog regulatora napravljen je i serijski regulator sa UC3843. Taj regler je radio dobro, ali je imao fatalnu osjetljivost na loš akumulator. Trebalo je otkloniti problem sa osjetljivošću na napon na akumulatoru te minimizirati potrošnju struje sa akumulatora u mirovanju. Razvijeni spoj ne samo da je zadovoljio te zahtijeve nego je ima i dodatna svojstva. Preciznu regulaciju napona akumulatora (0,1V), konstantnu mikroampersku potrošnu (u mirovanju i radu) te izdržljivost na reverzno spajanje izlaznih stezaljki na akumulator (pri tome kućište mora biti izolirano od mase, a motor ugašen).

I tako smo dobili faktički idealan regler za izmjenične generatore na motorkotačima i brodske AC generatore. Korisnik jedino mora paziti da ima ispravan akumulator tj. da akumulator prima struju iz generatora i puni se.

Za motorkotače radimo reglere manjih dimenzija koji moraju biti u stalnom strujanju zraka. Već 3..5 m/s propuha je dovoljno da se ne pregrije. Zbog toga možemo ponuditi reglere i u relativno malom kućištu. Tako imamo i (od 2009. godine) trofaznu 15A verziju reglera već u kućištu 88*100*25mm. Ipak, ako ima prostora preporučamo vam kućište 88*100*35mm za istu struju.

Novije (od 29.04.2009.)u ponudi je verzija reglera za napone generatora do 200VAC. Ugrađeni elementi izdržavaju napon do 400V vršno. Također radimo i reglere za dvostruke monofazne generatore (označeni sa 1+1F). Takvi regleri se koriste na traktorima Tomo Vinković . Kao zamjena se koristi i Sanel SRR685. Ako imate problema sa trajnošću tog reglera, možemo Vam ponuditi kvalitetnu zamijenu.

 U 6. mjesecu 2009. testiranja serijskog reglera na motociklima koji postižu preko 8000 okretaja mašine u minuti su pokazala da trofazni serijski regler zbog induktiviteta namotaja generatora ostaje uključen. Efekt je isključivo posljedica visokog napona i frekvencije sa generatora te se energija u induktivitetu namota ne uspije isprazniti i dolazi do trajne DC struje sa dvije faze prema trećoj. Rješenje je upravo serijsko paralelni regler. Paralelni regler se uključuje kada serijski zakaže tj. na 0.4V višem naponu. Prototipni regler je realiziran i radi. Dimenzije reglera zbog dodatnih elemenata su 41% veće u dužinu.

U 9. mjesecu 2009. izrađujemo i prvi isključivo paralelni 10A monofazni regler za skuter Gelly JL150T. Razlog je u korištenju generatorskih žica za napajanje automatskog čoka. Korištenje serijskog reglera bi najvjerojatnije uništilo sklop automatskog čoka te je jedina opcija bila izrada funkcionalno električki istog paralelnog reglera. Naravno, naš paraleni regler je na većem hladilu i bitno izdržljiviji od originala.

Također, shema regulacione elektronike je poboljšana. Izvedba verzije 2.0 ima poboljšanu stabilnost napona i bolje pojačanje greške te u normalnim uslovima precizno regulira napon akumulatora (unutar 20mV). Naponska karakterisitka ima negativni temperaturni koeficijent od 2,2mV/°C.  Zbog precizije regulacije, standardni napon reguliranja je spušten sa 14,3 na 14V. Svi proizvedeni serijski regleri se na dalje koriste ovom verzijom regulatora.

U istom mjesecu realizirali smo i  poluvani regulator punjenja akumulatora. On se koristi kada je jedan kraj generatora uzemljen.

U 10. mjesecu 2009. izrađujemo i prvi 7V serijski regler. Predviđen je za 6V akumulatore. Elektronika 12V regulacije je prilagođena manjim izmjenama za 6V akumulator.  Karakteristike su iste uz manju struju gubitaka (17uA umjesto 68uA).

U 11. mjesecu 2009. izrađujemo i prvi 14V alternatorski regler (za kontrolu punjenja preko pobudnog namota)sa ugrađenim diodama za Hondu CB900.

U 1. mjeseca 2010. Izrađujemo monofazni serijski regler sa dodatnim izlazom za 3W žaruljicu. Ona se pali kad generator prestane davati dovoljno napona. Također, u slučaju proboja generatora neće zasvijetliti kada motor ne radi.

Od 4. mjeseca 2010. zbog jednostavnog instaliranja LED indikatora punjenja počinjemo nuditi i tu opciju. LED indikator punjenja svijetli kada je napon manji od zadanog, trepće kada se održava, a gasi ako je previsok ili ne radi generator. LED indikator punjenja može biti na samom regleru ili na žicama.

U 8. mjesecu 2010. izradili smo 100. regler

U 3. mjesecu 2013. serijsko paralelni regler poboljšavamo boljom zaštitiom kod prekida spoja sa akumulatorom. Poboljšana zaštita trenutno aktivira paralelni regulator kada napon na izlaznim stezaljkama prijeđe 40V. Time je zaštitia tog tipa reglera podignuta na najviši novo. Unešena izmjena ne utječe na druge karakterisitke reglera.

U 9. mjesecu 2013. serijsko paralelni regler poboljšavamo višim naponom paralelne regulacije (+0,8V umjesto +0,6V) da bi se otklonio utjecaj pad napona na vodovima koji postaje značajan baš kada su najveće struje punjenja.

U 5. mjesecu 2014. unaprijeđen je rad serijskog komparatora napona. Svi regleri za punjenje akumulatora osim paralelnih će standardno imati zaštitu od pregrijavanja koja isključuje regler kada se zagrije preko 70°C.

U 7. mjesecu 2014. unaprijeđen je rad serijskog komparatora napona. Zbog kratkih i brzih impulsa okidanja tiristora LED indikator više ne trepće kada regler održava napon. Napon punjenja zbog poboljšane regulacije je povećan na 14,3.