Realizirani regleri

     Predstavljamo dio realiziranih reglera. Priložene sheme ne sadrže namjerne greške, ali mogu biti starije verzije ili principjelne.
Regler za motorkotače
AC monofazni - 12V paralelni - 15A (210W)
Regler za motorkotače
DC 6V za dinamo, 8A
Regler za motorkotače Ocjena: vrlo dobro
AC trofazni - 12V serijski - 15A (210W), 30A (420W)- <- brza isporuka
Regler za motorkotače
AC monofazni - 6V serijski - 10A (120W)
Regler za motorkotače
AC monofazni poluvalni - 12V serijski - 10A (120W)
Regler za motorkotače
AC trofazni alternatorski sa ugrađenim diodama - 12V - 30A (420W) - radimo ali nema garancije
Regler za motorkotače
AC dvostruki monofazni - 12V serijski - 15A (210W), 30A (420W)
Regler za motorkotače Ocjena: vrlo dobro
AC trofazni -12V serijsko paralelni - rješenje za motocikle preko 8000 1/min <- brza isporuka
Regler za motorkotače <- novo
AC monofazni sa jednim uzemljenim krajem 12VAC paralelni za svjetla plus 14VDC poluvalno za akumulator
Regler za brodski motor REG-UC
serijski trofazni 12VDC (stara verzija - preporučam koristiti trofaznu verziju REG-SER3)
Regler za brodski motor REG-SER3 Ocjena: vrlo dobro
serijski monofazni 12VDC, 10..20A <- brza isporuka
Regler za brodski motor - dvostruki za dva akumulatora
dvostruki serijski monofazni 12VDC, 10..20A
Regler za radni stroj
serijski monofazni 12VDC, 30A <- brza isporuka
Shunt Regler 6VAC za Hond u 125 - 60W
zaštita žarulja od pregaranja na AC naponu
Paralelni AC regler 12VAC - 150W
zaštita žarulja od pregaranja na AC naponu
Regler 14VDC za automobile - ne radimo

Zajedničke karakteristike svih sklopova:
konzervativno projektirani sklopovi
većinom nekorištenje SMD komponenti
visoka pouzdanost (rijetki kvarovi) i trajnost
velika većina ima termičku zaštitu
traženije tipove imamo gotove, a ostali izrada po narudžbi sa mogućnosti prilagođenja specifičnim potrebama
cijena izrade pada, ako se naruči više komada


Sheme reglera (prema kojima možete napraviti svoj regler) 

Harely Davison monofazni regler - dobar paralelni regler, ali postoji struja pražnjenja akumulatora (do 3mA) koja je na 12.5V zanemariva
Rotax, Ducati monofazni regler - serijski regler (velika struja gubitka, osjetljivost na visok napon na akumulatorskim stezaljkama) + ispravljena greška na shemi preuzetoj sa foruma http://www.pilots24.com/pilots24/forum/viewtopic.php?t=7756&start=0

Trofazni paraleni regler - modificirana shema za samogradnju. Nema elektrolitskih kondenzatora. Testiran samo na stolu!

AC regulator za  svjetla - za AC generator koji je jednim krajem uzemljen (spojen na masu).