Regler za brodski motor

     Serijski trofazni regler za AC generator ima karakteristike smanjenja opterećenja generatora i reglera sa nepotrebnim gubicim. Zagrijavanje reglera i namotaja generatora proporcionalno je potrošnji.


     Nedostatci ove izvedbe sa čipom UC3845 su mogućnost uništenja reglera u slučaju odvajanja akumulatora za vrijeme rada. Isto se može dogoditi ako je akumulator loš ili potpuno prazan. Serijski regler ne može zaustaviti punjenje dok ne prođe ciklus vođenja tiristora. Ako akumulator ima visoku impedanciju, doći će od povećanja napona na njemu i na napajanju reglera. Ako napajanje pređe 18V, postoji velika šansa da će otkazati regulacioni čip. To se može lako spriječiti sa većim elektolitskim kondenzatorom (50,000uF/25V) spojenim na izlaz reglera.


     Umjesto ovog reglera preporučam koristiti poboljšanu verziju.